Op 4 mei herdenken we alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in Nederland en elders in de wereld het leven hebben verloren in oorlogs- en vredessituaties. Ook in ons dorp staan we daarbij stil. In het bijzonder denken we aan de mensen uit ons dorp, maar ook de geallieerden die in strijd voor onze vrijheid hun leven lieten in en rondom onze dorpskernen. Hoe doen we dat dit jaar waarin we nog altijd met grootschalige vrijheidsbeperkingen te maken hebben?

Adriaan Ferf, voorzitter van het Herdenkingscomité: “We doen dat daarom dit jaar anders dan in andere jaren – een deels nieuwe invulling van bestaande tradities. Vanzelfsprekend houden we ook bij de lokale herdenkingsactiviteiten rekening met de bestaande (omgangs)beperkingen in het belang van de volksgezondheid en hoge druk op de zorg(medewerkers).”

Wat gaat er dan gebeuren in de avond van 4 mei?

TV uitzending - gesprek aan tafel met dorpsgenoten

“Op 4 mei is heel het dorp om 19.00 uur te gast in onze lokale bijeenkomst. Het is een tv-uitzending met lokale genodigden, lokale verhalen en muziek. We zenden dit digitaal uit.”

En waarom is het de moeite waard om te kijken?

“We ontvangen daar, aan tafel in de dorpskerk, in een uitzending van een half uur allemaal dorpsgenoten met een verhaal. Zo vertelt verhalenvertelster Anneke Schootstra het onderduikersverhaal van De Duinen. Je weet, het betreft de geschiedenis van Hans van Hessen die onderdak kreeg bij Derkje Meijer- Van Dijk en haar gezin. Het is een verhaal dat verteld moet blijven worden. Verder zal onze dorpsgenoot Ernst Arbouw, journalist en schrijver van het boek “H.W.R. was hier” aanschuiven. Het boek vertelt het verhaal van zijn zoektocht naar twee Canadezen die hun namen kerfden in twee bomen bij landgoed De Duinen toen zij hier aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gelegerd waren. Met hem gaan we kort in gesprek over de persoonlijke verhalen van de Canadezen die ons dorp en land hebben bevrijd. Ik vind het verder bijzonder dat onze lokale singer-songwriter Mark Pepping met zangeres Vera Sutman zorgt voor een passende muzikale omlijsting. Ook hij is betrokken bij dit onderwerp. Tevens nemen we de gemeentelijke toespraak van burgemeester Marcel Thijsen er in op. Het is al met al een lokaal verhaal bij de nationale herdenking.”

En via welke kanalen is dit te volgen?

“Dat kan via dorpskerkeelde.nl/kerkomroep; www.4meieeldepaterswolde.nl, of de facebookpagina’s van Dorpsklanken en 4 mei Eelde Paterswolde.”

Bloemen leggen bij Stoffer Holtjer monument

En hoe gaat het richting acht uur?


“Je zult begrijpen dat van een stille tocht naar de begraafplaats, maar ook een grootschalige bijeenkomst bij het monument van Stoffer Holtjer om acht uur helaas geen sprake kan zijn. Maar we vinden het wel van belang dat we iedereen de gelegenheid geven om ook daar stil te staan. Tussen 18.30 en 21.00 uur kan iedereen op zijn moment daar een bloem leggen en stil staan bij de oorlogsgraven. Scouts van de Trekvogels en een erewacht van militairen staan bij de oorlogsgraven.”

Waarom doen jullie dit?


“Het is niet alleen anders onder COVID maatregelen. Wij vinden dat we de verbinding moeten blijven zoeken ook al is het alweer 76 jaar geleden. We moeten het belang van onze vrijheid blijven uitdragen, beseffen dat het ons veel waard moet zijn om die te behouden en daarvoor te strijden. Dat zit hem voor ons in lokale verhalen vertellen, verbinding leggen met onze dorpsgenoten. Om als dorp samen een moment op deze dag stil te staan en te overpeinzen. En dat doen we bijvoorbeeld door met leerlingen van alle basisscholen op de bevrijdingsdag van ons dorp samen te komen en een digitaal bordspel te maken. En niet in de laatste plaats door samen te werken met andere organisaties als Dorpsklanken, Ol Eel, de Trekvogels en talloze dorpsgenoten als Ernst, Anneke, Vera en Mark, maar ook Peter Tholen en Jacob Van Gelder. Wij zijn ervan overtuigd dat herdenken wint aan kracht door dit samen te doen, in verbinding met elkaar."

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief